Chính sách bảo mật – Hội viên 7BALL có quyền làm gì với thông tin?

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của 7BALL Casino. 7BALL rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn và từ đây xây dựng thỏa thuận quyền riêng tư này để làm rõ các chính sách và biện pháp của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận quyền riêng tư này và đồng ý với nội dung của nó trước khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

7BALL thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, giới tính, tuổi, thông tin liên hệ, địa chỉ email, thông tin tài khoản ngân hàng, v.v. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu, hoàn tất giao dịch, liên lạc với bạn, v.v.

7ball

Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin thiết bị, trạng thái mạng, hồ sơ truy cập, v.v. của bạn thông qua các phương tiện kỹ thuật để tối ưu hóa chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng của chúng tôi.

7BALL sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cần theo sự ủy quyền của bạn và các quy định của Thỏa thuận quyền riêng tư này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý đơn hàng, dịch vụ khách hàng, quảng cáo sản phẩm, v.v.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phân tích dữ liệu nội bộ nhằm tìm hiểu nhu cầu của người dùng, tối ưu hóa chức năng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Khi được luật pháp và quy định cho phép, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường, quảng cáo và các hoạt động thương mại khác nhằm cung cấp cho bạn các đề xuất về sản phẩm và dịch vụ chính xác hơn.

Lưu trữ thông tin cá nhân của 7BALL

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý hợp lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn trong quá trình lưu trữ.

Chúng tôi sẽ mã hóa và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và truy cập bất hợp pháp.

Chia sẻ thông tin cá nhân 7BALL

Chúng tôi sẽ không tự do chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba. Trừ khi chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật và quy định, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn.

Khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận bảo mật với đối tác và yêu cầu họ tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan cũng như các quy định của thỏa thuận quyền riêng tư này để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ đúng cách.

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại, tổ chức lại công ty, v.v., chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho tổ chức mới. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chủ thể mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận quyền riêng tư này và bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân 7BALL

Chúng tôi sẽ thực hiện nhiều biện pháp bảo mật, bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu, kiểm tra bảo mật, v.v., để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thường xuyên sao lưu và khôi phục thông tin cá nhân để ngăn ngừa mất mát và hư hỏng dữ liệu.

Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật như rò rỉ, trộm cắp hoặc lạm dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó ngay lập tức và thông báo kịp thời cho bạn cũng như các cơ quan quản lý liên quan.

Những thay đổi đối với Thỏa thuận quyền riêng tư của 7BALL

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật Thỏa thuận quyền riêng tư này dựa trên những thay đổi về luật và quy định, nhu cầu phát triển kinh doanh và các yếu tố khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này thông qua các phương tiện thích hợp và cho bạn đủ thời gian để hiểu nội dung của thỏa thuận quyền riêng tư mới trước khi những thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận quyền riêng tư mới, bạn có thể chọn ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Hãy nhớ đọc kỹ và hiểu toàn bộ nội dung của Thỏa thuận quyền riêng tư này. Khi bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bạn đã hoàn toàn hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thỏa thuận quyền riêng tư này thường xuyên để theo kịp các chính sách và biện pháp bảo mật của 7BALL.