Điều khoản điều kiện tham gia cá cược tại 7BALL

Điều khoản sử dụng và thỏa thuận của sòng bạc 7BALL (sau đây gọi là “Thỏa thuận này”) nhằm mục đích làm rõ các quy tắc và thỏa thuận mà người dùng (sau đây gọi là “bạn”) nên tuân thủ khi sử dụng trang web này (sau đây gọi là “nền tảng này” “). Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi sử dụng nền tảng này và xác nhận rằng bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý với tất cả nội dung của thỏa thuận này.

7ball

Điều khoản đăng ký 7BALL

Trình độ của người dùng: Bạn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có thể chịu các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng nền tảng này.

Thông tin đăng ký: Bạn nên cung cấp thông tin cá nhân trung thực, chính xác và đầy đủ khi đăng ký và đảm bảo rằng thông tin đăng ký của bạn được cập nhật kịp thời khi sử dụng nền tảng này.

Sử dụng tài khoản: Bạn nên giữ đúng số tài khoản và mật khẩu của mình, không được phép chuyển nhượng, cho mượn hoặc đưa tài khoản của mình cho người khác sử dụng.

Điều khoản sử dụng sản phẩm 7BALL

Thông tin sản phẩm: Thông tin sản phẩm được cung cấp trên nền tảng này chỉ để bạn tham khảo và chi tiết sản phẩm cụ thể tùy thuộc vào sản phẩm thực tế.

Mua hàng và thanh toán: Bạn nên mua hàng theo quy trình mua hàng của nền tảng này và chọn phương thức thanh toán được hỗ trợ để hoàn tất thanh toán.

Thông số sử dụng: Khi sử dụng các sản phẩm của nền tảng này, bạn phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan cũng như thông số sử dụng của nền tảng này.

Điều khoản bảo mật của 7BALL

Nghĩa vụ bảo mật: Bạn phải giữ bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật và thông tin không công khai khác có được trên nền tảng này và không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác mà không được phép.

Ngoại lệ: Bạn có thể tiết lộ thông tin liên quan khi được pháp luật và quy định yêu cầu hoặc được nền tảng này cho phép.

Điều khoản thông tin cá nhân của 7BALL

Thu thập thông tin: Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, nền tảng này có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên hệ, địa chỉ, v.v.

Sử dụng thông tin: Nền tảng này sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp cho bạn dịch vụ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tiến hành nghiên cứu thị trường, v.v.

Bảo vệ thông tin: Nền tảng này sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị rò rỉ, lạm dụng hoặc thu thập bất hợp pháp.

Vui lòng đọc và hiểu kỹ toàn bộ nội dung của thỏa thuận này trước khi sử dụng nền tảng 7BALL. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng 7BALL bất cứ lúc nào. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và hợp tác!